คอนโด

Condo

Bargain Price
ขาย/เช่า
Art On The Hill | คนไทยเป็น
สตูดิโอ 1 22.00 ตร.ม.
995,000 บาท | 7,900 บาท
Bargain Price
ขาย
Baan Suan Lalana | ต่างชาติเป็น
สตูดิโอ 1 42.00 ตร.ม.
1,080,000 บาท
Fire Sale
ขาย
Siam Oriental Elegance 2 | บริษัทเป็น
1 1 34.00 ตร.ม.
1,160,000 บาท
ขาย/เช่า
Novana Residence | บริษัทเป็น
สตูดิโอ 1 27.00 ตร.ม.
1,320,000 บาท | 8,000 บาท
ขาย/เช่า
Novana Residence | ชนิด
สตูดิโอ 1 27.00 ตร.ม.
1,320,000 บาท | 8,000 บาท
ให้เช่าจนถึง Nov 2018
Novana Residence | บริษัทเป็น
สตูดิโอ 1 27.00 ตร.ม.
1,320,000 บาท | 8,000 บาท
Featured Property
ขาย
Sea Saran Condo | ต่างชาติเป็น
สตูดิโอ 1 24.50 ตร.ม.
1,375,000 บาท
Great Value
ขาย/เช่า
Phen Runn Condominium Vill | คนไทยเป็น
1 2 84.00 ตร.ม.
1,400,000 บาท | 10,000 บาท
Great Value
ขาย
Water Park Condominium | คนไทยเป็น
สตูดิโอ 1 27.00 ตร.ม.
1,440,000 บาท