ซื้อบ้าน

Buy House

Offers Invited
ขาย
คนไทยเป็น
2 1 140.00 ตร.ม. 204.00 ตร.ม.
3,495,000 บาท
Price Reduced
ขาย
Detached House | บริษัทเป็น
5 5 580.00 ตร.ม. 1,920.00 ตร.ม.
14,000,000 บาท
Good Value For Money
ขาย
Baan Dusit Pattaya Park | บริษัทเป็น
2 2 152.00 ตร.ม. 235.00 ตร.ม.
3,500,000 บาท
New Build
ขาย
คนไทยเป็น
3 2 130.00 ตร.ม. 268.00 ตร.ม.
2,900,000 บาท
Price Negotiable
ขาย
Palm Grove Villas | บริษัทเป็น
3 3 190.00 ตร.ม. 400.00 ตร.ม.
6,900,000 บาท
Amazing Value
ขาย
View Talay Villas | บริษัทเป็น
3 2 110.00 ตร.ม. 190.00 ตร.ม.
8,600,000 บาท
Amazing Value
ขาย
บริษัทเป็น
3 5 280.00 ตร.ม. 540.00 ตร.ม.
8,750,000 บาท
Good Value For Money
ขาย
Royal Prestige Village 1 | บริษัทเป็น
3 4 208.00 ตร.ม. 384.00 ตร.ม.
3,950,000 บาท
ขาย
Baan Dusit Pattaya Lake | บริษัทเป็น
3 2 180.00 ตร.ม. 530.00 ตร.ม.
6,700,000 บาท