ที่ดิน

ที่ดิน

Amazing Value
ขาย
บริษัทเป็น
10,492.00 ตร.ม.
16,950,000 บาท
Bargain Price
ขาย
บริษัทเป็น
9,920.00 ตร.ม.
11,875,000 บาท
Price Negotiable
Sold
Baan Balina 3 | บริษัทเป็น
523.20 ตร.ม.
2,000,000 บาท
Price Negotiable
Sold
Baan Balina 3 | บริษัทเป็น
484.00 ตร.ม.
2,000,000 บาท
Price Negotiable
Sold
Siam Royal View | บริษัทเป็น
1,050.00 ตร.ม.
8,400,000 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,196.00 ตร.ม.
10,098,000 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,092.00 ตร.ม.
9,226,350 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,250.00 ตร.ม.
10,557,400 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,275.00 ตร.ม.
10,770,300 บาท