ที่ดิน

ที่ดิน

Amazing Value
ขาย
บริษัทเป็น
10,492.00 ตร.ม.
19,500,000 บาท
Exclusive Listing
ขาย
บริษัทเป็น
2,128.00 ตร.ม.
7,500,000 บาท
Bargain Price
ขาย
บริษัทเป็น
9,920.00 ตร.ม.
11,875,000 บาท
Price Negotiable
Sold
Baan Balina 3 | บริษัทเป็น
523.20 ตร.ม.
2,000,000 บาท
Price Negotiable
Sold
Baan Balina 3 | บริษัทเป็น
484.00 ตร.ม.
2,000,000 บาท
Price Negotiable
Sold
Siam Royal View | บริษัทเป็น
1,050.00 ตร.ม.
8,400,000 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,196.00 ตร.ม.
10,098,000 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,092.00 ตร.ม.
9,226,350 บาท
ขาย
Siam Royal View | คนไทยเป็น
1,250.00 ตร.ม.
10,557,400 บาท