บ้าน

House

Recently Sold
Sold
Lalique Residences | คนไทยเป็น
3 3 172.00 ตร.ม. 396.00 ตร.ม.
0 บาท
Price Reduced
ขาย
บริษัทเป็น
1 2 110.00 ตร.ม. 65.00 ตร.ม.
1,450,000 บาท
Recently Sold
Sold
ChokChai Village 7 | คนไทยเป็น
2 2 105.00 ตร.ม. 116.00 ตร.ม.
1,895,000 บาท
Recently Sold
Sold
ChokChai Village 7 | คนไทยเป็น
2 2 100.00 ตร.ม. 110.00 ตร.ม.
1,995,000 บาท
Recently Sold
Sold
Detached House | คนไทยเป็น
3 2 120.00 ตร.ม. 196.00 ตร.ม.
2,200,000 บาท
Flexible Payment Terms
ขาย
J P Village | คนไทยเป็น
3 3 100.00 ตร.ม. 160.00 ตร.ม.
2,399,000 บาท
Bargain Price
ให้เช่าจนถึง Jan 2019
Royal Green Park | คนไทยเป็น
2 2 120.00 ตร.ม. 160.00 ตร.ม.
2,500,000 บาท | 13,000 บาท
ขาย
Raviporn City Home | คนไทยเป็น
3 2 130.00 ตร.ม. 186.00 ตร.ม.
2,590,000 บาท
Amazing Value
ขาย
คนไทยเป็น
3 2 130.00 ตร.ม. 304.00 ตร.ม.
2,700,000 บาท