เช่าบ้าน

Rent House

READY TO MOVE IN
ขาย/เช่า
Dee Place | คนไทยเป็น
3 2 165.00 ตร.ม. 400.00 ตร.ม.
6,995,000 บาท | 37,000 บาท
Price Negotiable
เช่า
17,000 บาท
เช่า
Panalee Banna Village
3 2 170.00 ตร.ม. 521.00 ตร.ม.
45,000 บาท
Finance Available
ขาย/เช่า
Mabprachan Country Club Village | บริษัทเป็น
4 4 300.00 ตร.ม. 856.00 ตร.ม.
11,900,000 บาท | 60,000 บาท
Featured Property
ขาย/เช่า
คนไทยเป็น
2 2 225.00 ตร.ม. 782.00 ตร.ม.
7,500,000 บาท | 40,000 บาท
Amazing Value
ขาย/เช่า
บริษัทเป็น
3 5 280.00 ตร.ม. 540.00 ตร.ม.
8,750,000 บาท | 35,000 บาท
READY TO MOVE IN
เช่า
Baan Far Rim Haad
3 3 250.00 ตร.ม. 328.00 ตร.ม.
40,000 บาท
READY TO MOVE IN
เช่า
Baan Far Rim Haad
3 3 200.00 ตร.ม. 266.00 ตร.ม.
40,000 บาท
READY TO MOVE IN
เช่า
Central Park 5
3 3 280.00 ตร.ม. 400.00 ตร.ม.
35,000 บาท