เช่าเชิงพาณิชย์

เช่าอาคารพาณิชย์

ขาย/เช่า
ชนิด
1,350,000 บาท | 50,000 บาท
Brand New
ขาย/เช่า
คนไทยเป็น
2 3 144.00 ตร.ม. 19.50 ตร.ว.
3,675,000 บาท | 15,000 บาท