ซื้ออาคารพาณิชย์

ซื้ออาคารพาณิชย์

Brand New
ขาย/เช่า
คนไทยเป็น
2 3 144.00 ตร.ม. 19.50 ตร.ว.
3,675,000 บาท | 15,000 บาท
Great Value
ขาย
คนไทยเป็น
2 3 260.00 ตร.ม. 156.00 ตร.ม.
6,400,000 บาท
Price Negotiable
ขาย
คนไทยเป็น
3 2 175.00 ตร.ม. 108.00 ตร.ม.
4,200,000 บาท
Price Negotiable
ขาย
คนไทยเป็น
3 4 180.00 ตร.ม. 84.00 ตร.ม.
3,700,000 บาท
Price Negotiable
ขาย
คนไทยเป็น
2 2 110.00 ตร.ม. 64.00 ตร.ม.
1,790,000 บาท
ขาย
คนไทยเป็น
2 3 160.00 ตร.ม. 140.00 ตร.ม.
4,495,000 บาท
ขาย
บริษัทเป็น
3 136.00 ตร.ม.
4,890,000 บาท
ขาย
ชนิด
20 20 320.00 ตร.ม.
49,000,000 บาท
ขาย/เช่า
ชนิด
1,350,000 บาท | 50,000 บาท